Toksyczny wstyd

Rodzice i opiekunowie często zawstydzają swoje dzieci, po to aby zaniechać  „niechcianego zachowania” . Mówią: „Musisz się uczyć, bo inaczej będziesz zamiatać ulice”, „uroda to nic takiego, liczy się wykształcenie”, „tylko kobiety źle prowadzące się malują paznokcie na czerwono”, „wykończysz mnie”, „jesteś nikim-jak twój ociec, twoja matka, ty dziwko, …” Takie przekazy są dla dzieci…

Continue reading