Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest nurtem terapeutycznym, który w Polsce rozwija się od 1990 roku. Podejście to powstało w Stanach Zjednoczonych w Milwaukee w Brief Family Therapy Centre w 1978 roku. Jej twórcami byli Stive de Shazer i Insoo Kim Berg. Terapia Krótkoterminowa zwykle trwa od kliku do dwunastu spotkań i skierowana jest do osób które chcą poradzić sobie z problemem czy trudną sytuacją życiową w sposób konstruktywny tak szybko jak jest  to możliwe. W podejściu tym pacjent jest „ekspertem od swojego życia”, dlatego też terapeuta  uważnie słucha potrzeb swojego pacjenta w celu współtworzenia preferowanej przyszłości ukierunkowanej na terażniejszość i przyszłość. Przeszłość w tym podejściu jest cennym materiałem z którego czerpiemy pozytywne zachowania oraz pozytywne doświadczenia. Pacjent wyznacza cel nad którym chciałby pracować. Często mały krok w terapii przybliża pacjenta do obranego celu i uruchamia proces zdrowienia.

Główne założenia TSR:

Jeśli coś działa rób tego więcej,
Jeśli coś się nie zepsuło nie naprawiaj tego
Życie jest proste nie komplikuj jego